+90 (362) 256 05 14 - 15
     
info@bioenergysymposium.org
     
26-27 Mayıs 2022
     
isobist.org
     
Sempozyum Giriş

Dr. Nevzat BİRİŞİK

image

Genel Müdür / TAGEM
1995 yılında Malatya Ziraat Meslek Lisesinden, 1999 yılında ise Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun olmuştur. DSPU ve Mastır çalışmasını Italya’da (CIHEAM-IAMB) tamamlayan Birişik, Italya ve Hollanda’da moleküler biyoloji egitimi almıştır. Doktora çalışmasını Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji anabilim dalında bitki virüs hastalıkları konusunda yaparak 2009 yılında bitirmiştir.
İş hayatına 1996 yılında Erzurum/Karaçoban ilçesinde Ziraat Teknisyeni olarak başlayan BİRİŞİK, 1998-1999 yılında Adana tarım il müdürlügünde çalışmıştır. 2000 yılında Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlügüne mühendis olarak atanmış ve bu kurumda Mühendis, Araştırmacı, Uzman, Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Tarım Bakanlıgı Merkez Teşkilatına Bitki Saglıgı ve Karantina Daire başkanı olarak atanmış ve sırasıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü ve Bakanlık Müşavirligi görevlerinde bulunmuştur. Bu görevleri esansında; BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO), Avrupa Gıda Güvenilirligi Otoritesi (EFSA), Akdeniz Uluslararası Ileri Zirai Etütler Merkezi (CIHEAM), Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Konseyi (CGIAR) Avrupa Birligi Tarımsal Araştırmalar Komitesi (SCAR) gibi uluslararası kurumlarda uzman, ülke temsilcisi ve yönetici olarak görev yapmıştır.
Akademik kariyeri boyunca çok sayıda bilimsel makale ve altı adet kitap yayınlayan Birişik Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde ögretim üyesi ve Dekan yardımcılıgı ile İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Ögretim üyesi olarak çalışmıştır. Birçok üniversite, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşunda tarım, gıda ve tarımsal stratejiler konusunda konferans ve seminerler vermiştir. Dr. Nevzat BİRİŞİK Ingilizce, İtalyanca ve
Rusça bilmektedir.