+90 (362) 256 05 14 - 15
     
info@bioenergysymposium.org
     
26-27 Mayıs 2022
     
isobist.org
     
Sempozyum Giriş

Prof. Dr. Héctor A. RUIZ

image

Autonomous University of Coahuila
Dr. Héctor A. Ruiz, doktora derecesini Minho Üniversitesi Biyoloji Mühendisliği Merkezi'nden Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümünden almıştır. Şu anda Meksika'daki Coahuila Otonom Üniversitesi'nde tam zamanlı Profesör ve Biorefinery Group'un (www.biorefinerygroup.com) kurucusudur. Aynı zamanda Meksika Biyoenerji İnovasyon Merkezi'ndeki Biyoalkoller Kümesi'nde biyokütle ön arıtma aşamasının lideridir. Dr. Ruiz, BioEnergy Research Journal'ın (Springer) Şef Editörü, Biotechnology for Biofuels and Bioproducts  (Springer) Yardımcı Editörü ve Industrial Crops and Products Journal (Elsevier) ve Biofuel Research Journal'ın yayın kurulu üyesidir. Ayrıca Dr. Ruiz Springer'in Biyorafinerilerde Hidrotermal İşleme Kitap Editörlüğünü yapmıştır. Dr. Ruiz, yüksek katma değerli bileşikler ve biyoyakıtların (biyoetanol) üretimi için lignoselüloz ve alg (mikro-makro) biyokütle biyo-rafine bilimi ve teknolojisi, hidrotermal işleme kullanılarak biyokütle fraksiyonasyonu, biyokimyasal ve şeker platformu yaklaşımları ile biyokütle dönüşümü ve biyoreaktör tasarımı çalışmaktadır. Makaleler ve kitap bölümleri dahil olmak üzere 100 yayının yazarı ortak yazarlığını yapan Dr. Ruiz’in  h-endeksi 31 ve 35 (Scopus ve Google Scholar)’dir.