+90 (362) 256 05 14 - 15
     
info@bioenergysymposium.org
     
26-27 Mayıs 2022
     
isobist.org
     
Sempozyum Giriş

Prof. Dr. Nuri AZBAR

image

Ege Üniversitesi
1990 yılında DEÜ Çevre mühendisliğinden mezun olan Prof  Azbar, 1993’de aynı Üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999 yılında Amerika Birleşik Devlerinde Vanderbilt Üniversitesinde İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Organik atıklardan çeşitli biyoyakıtların (biyogaz, biyohidrojeni biyoetanol v.b)  üretimine dayalı yenilenebilir enerji konuları, endüstriyel atık su arıtımı ve atık su geri kazanımı konularında çalışan Prof Azbar “Endüstriyel Ekoloji ve Temiz Üretim”, Sürdürülebilir Yerleşkeler, Kurumsal ve Ürün Karbon Ayak İzi” gibi konularda çalışmakta ve dersler vermektedir. Sanayi Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Çevre temalı derneklerle ortak çalışmaları ile sanayide ve toplumda çevresel gelişmelere katkı vermektedir. 
Prof. Dr Nuri Azbar halihazırda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesidir. Biyomühendislik Bölümündeki temel eğitim yaklaşımı ve vizyonu “Biyorafineri” konsepti olup, atıktan değere dönüşümlerde katma değeri yüksek çıktıların üretimine yönelik  araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.