+90 (362) 256 05 14 - 15
     
info@bioenergysymposium.org
     
26-27 Mayıs 2022
     
isobist.org
     
Sempozyum Giriş

Fatih KIL

image

BASEAK 
BASEAK’ta kıdemli avukat olarak çalışmakta olan İlker Fatih KIL regülasyonlar, uyum, e-ticaret, ve ürün güvenliği konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca, ulaşım, medya, gıda, ilaç, tarım, sağlık, çevre gibi konularda da yerli ve yabancı firmalara hukuki destek sağlamaktadır.  Uzun yılla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda enerji uzmanı olarak çalışmış olan İlker, enerji piyasaları, idari yaptırımlar ve kamu kurumları ile ilişkilerde engin deneyimi haizdir.

İlker’in çalışmaları özellikle enerji piyasalarına ilişkin düzenlemeler, regülasyon hukuku, kamu ihale hukuku, idare hukuku, sözleşme hukuku ve tüketicinin korunması hukuku alanlarına odaklanmıştır. İlker enerji piyasalarına ilişkin ikincil düzenleme hazırlanmasında çeşitli çalışma gruplarında aktif olarak yer almış bazı yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile ilgili çalışmaları yönetmiştir. Ayrıca, bilirkişi olarak Mahkemelere enerji hukuku ve kamu ihale hukuku konularında destek sağlamaktadır.
İlker Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2002 yılında mezun olmuş ve Pennstate Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2013 yılında, Enerji ve Uluslararası Ticari İşlemler alanında yüksek lisans yapmış ve onur derecesiyle mezun olmuştur.  Halen, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora çalışmalarına devam etmekte ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Enerji Hukuku ve Politikaları” yüksek lisansı dersini vermektedir.  Yine, Bahçeşehir Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Karatay Üniversitesinde enerji hukuku sertifika programlarında ders vermektedir. Ayrıca, İlker Enerji Uzmanları Derneğinin “Uzman Gözüyle Enerji” dergisi yayım kurulu üyesidir. İlker akıcı bir şekilde İngilizce konuşmaktadır.