+90 (362) 256 05 14 - 15
     
info@bioenergysymposium.org
     
26-27 Mayıs 2022
     
isobist.org
     
Sempozyum Giriş

Dr. Ömer ERDEM

image

Enerji İşleri Genel Müdürü
Dr. Ömer ERDEM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ ) Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede, bir maden yatağının ekonomik değerinin tahmininde belirsizlik değerlendirmesine yönelik çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Kuruluşların etkinliklerinin ölçümüne yönelik yeni bir metot geliştirerek literatüre dahil ettiği çalışmasıyla ODTÜ’ den doktora derecesini aldı. Geliştirilen bu yeni etkinlik ölçüm Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda başarıyla uygulanmıştır. Lisans ve lisansüstü çalışmalardaki başarıları nedeniyle birçok ödüle layık görülmüştür.

ODTÜ’ de araştırma görevlisi olarak yedi yıl çalışmasına müteakip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda göreve başladı. Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)’de Mühendis, Grup Başkanlığı, Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte Bakanlığın Stratejik Planları başta olmak üzere kısa ve orta vade stratejilerin yer aldığı üst politika belgelerinin hazırlanması süreçlerini yürütmüştür.
“Stratejik Planlama Ekibi” üyesi olarak, ETKB 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık sürecinde Planın hazırlanmasından sorumlu Daire Başkanı olarak görev aldı. Stratejik Planların yanı sıra üst politika ve strateji belgelerindeki enerji ve madencilik bölümlerinin hazırlanması süreçlerinde de çalışmalar yürüttü.
2013-2016 yılları arasında yürütülen AB destekli, Türkiye doğal gaz piyasasının geliştirilmesi ve Ülkemizin enerji ticaret merkezi olma stratejisi doğrultusunda geniş katılımlı çalışmaların yapıldığı ve eğitimlerin verildiği “ TR-Gas Hub Projesi” nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.
TÜBİTAK tarafından 2018 yılında çağrısına çıkılan “ Ekonomik Büyüme Çağrı Programı” çerçevesindeki “ Enerji de Dışa Bağımlılığın Azaltılması” başlığı kapsamında oluşturulan “ Çağrı Programı Danışma Kurulu” üyeliği görevini yürütmektedir.
Ulusal ve uluslararası dergi, kongre ve sempozyumlarda birçok makalesi yayımlanmış olup, İngilizce olarak yayımlanan üç kitabı bulunmaktadır.
01 Mart 2022 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdür Vekili olarak atanan Dr. Erdem evli ve iki çocuk babasıdır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.